ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.