Solarium Thessaloniki Bodyshine Tsimiski Str.67 Tel.2310277970